Xã Kim Nỗ: Phát triển kinh tế góp phần vào tiến trình đưa huyện Đông Anh trở thành quận

Địa phương
04:06 PM 31/08/2022

Mới đây, Đảng bộ xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh, Hà Nội) vừa tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập tổ chức của mình (1947 – 2022). Tại sự kiện chính trị này, ông Lê Khả Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Nỗ, nhấn mạnh rằng, từ bề dày truyền thống lịch sử 75 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã phấn đấu xây dựng xã thành phường giàu mạnh về kinh tế, đẹp về văn hóa, góp phần xứng đáng vào tiến trình đưa huyện Đông Anh trở thành quận trong thời gian tới.

Nhìn lại chặng đường 75 năm lịch sử

Theo lịch sử Đảng bộ xã Kim Nỗ, đầu năm 1946, theo quyết định của trên, các khu dân cư Thọ Đa, Kim Nỗ, Đồng Nhân sáp nhập thành xã Văn Hiến. Và đến tháng 5/1947 chi bộ Đảng xã Văn Hiến (tiền thân của Đảng bộ xã Kim Nỗ ngày nay) được thành lập và tổ chức thành công đại hội chi bộ lần thứ nhất. Đến cuối năm 1949, chi bộ Đảng xã đã có 171 đảng viên. Đó là tiền đề đến tháng 4/1950, chi bộ xã Văn Hiến hợp nhất với chi bộ xã Văn Phong thành chi bộ xã Thành Công (thuộc huyện Đông Anh, tỉnh Vĩnh Phúc cũ) với 300 đảng viên.

Đông Anh (Hà Nội): Xã Kim Nỗ phấn đấu xây dựng thành phường giàu mạnh - Ảnh 1.

Ông Lê Khả Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Nỗ, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ xã Kim Nỗ (Đông Anh, Hà Nội)

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, các tổ chức Đảng tiền thân của Đảng bộ xã Kim Nỗ đã lãnh đạo quần chúng nhân dân tích cực đóng góp sức người, sức của cho các chiến trường, động viên hàng ngàn con em hăng hái lên đường tòng quân giải phóng quê hương đất nước.

Từ năm 1976 – 1986,  dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Đông Anh, Đảng bộ xã Kim Nỗ tiến hành 5 kỳ đại hội. Đây là giai đoạn mà Đảng bộ tập trung lãnh đạo tiến hành thực hiện cuộc vận động lớn tổ chức lại sản xuất, mở rộng quy mô hợp tác xã. Trong bối cảnh đất nước tiếp tục xảy ra cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân hoàn thành nghĩa vụ lương thực, thực phẩm với Nhà nước và nghĩa vụ tuyển quân, góp phần vào thắng lợi của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 10 năm đầu sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Giai đoạn từ năm 1986 – 2022 sau hơn 30 năm đổi mới, Đảng bộ xã Kim Nỗ tiến hành 10 kỳ Đại hội. Trong giai đoạn này, Đảng bộ lãnh đạo nhân dân trong xã thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô và đất nước. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp xuất phát từ thực tiễn cũng như yêu cầu của các tầng lớp nhân dân nhằm khai thác, phát huy những tiềm năng thế mạnh của địa phương.

Những năm gần đây nhất, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 25, 26 thực sự là đại hội đổi mới mạnh mẽ, quyết tâm xây dựng Kim Nỗ phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, từng bước vươn lên giàu đẹp - văn minh – hiện đại trong thế kỷ 21.

Ông Lê Khả Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Nỗ, khẳng định rằng, từ khi chi bộ tiền thân xã Văn Hiến được thành lập đến nay, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân không ngừng phấn đấu vượt qua những thách thức của giai đoạn đầu chuyển đổi cơ chế quản lý, tạo ra những chuyển biến tích cực trên các mặt.

Nhìn lại chặng đường 75 năm qua, Đảng bộ xã Kim Nỗ càng nhận rõ sứ mệnh của tổ chức Đảng, hướng tới xây dựng làng xã ngày càng giàu đẹp, văn minh. Từ Chi bộ đầu tiên được thành lập vào tháng 5/1947 với 7 đảng viên, đến nay Đảng bộ xã đã phát triển lớn mạnh với 491 đảng viên và 10 chi bộ trực thuộc.

Đảng bộ xã Kim Nỗ tiến hành 26 kỳ đại hội. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trải qua các nhiệm kỳ là kết quả vận dụng đường lối, chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, Thành ủy và Huyện ủy phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đảng bộ các khóa luôn luôn đoàn kết, thống nhất, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các nhiệm kỳ đề ra.

Đông Anh (Hà Nội): Xã Kim Nỗ phấn đấu xây dựng thành phường giàu mạnh - Ảnh 2.

Các đại biểu nhận cuốn sách kỷ yếu "Đảng bộ xã Kim Nỗ qua các kỳ Đại hội từ 1947 đến 2022"

Phát huy năng lượng truyền thống

Xã Kim Nỗ ngày nay nằm ở miền Tây huyện huyện Đông Anh, có tổng diện tích đất tự nhiên 656,65 ha, tổng dân số trên 12.000 người. Địa bàn xã có 5 thôn gồm Đoài, Đông, Bắc, Thọ Đa và thôn Cầu Thăng Long. Nằm trong khu đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, khu vực xã Kim Nỗ đang đô thị hóa nhanh và mạnh, cùng với cả huyện đang thực hiện đề án huyện lên quận, xã lên phường.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng và Thành ủy Hà Nội về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, Đảng ủy xã Kim Nỗ tổ chức sưu tầm, biên soạn, in ấn và phát hành cuốn sách "Đảng bộ xã Kim Nỗ qua các kỳ đại hội 1947 - 2022"

Đây là tư liệu tuyên truyền giáo dục lịch sử quý giá, nhằm khẳng định truyền thống yêu nước, cách mạng, những kết quả xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ và nhân dân xã trải qua 75 năm, từ khi thành lập chi bộ Đảng tiền thân xã Văn Hiến. Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập, Đảng ủy xã Kim Nỗ tổ chức giới thiệu và phát hành cuốn sách, lấy đó làm nguồn năng lượng truyền thống để phát huy vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội hôm nay.

Tổng kết quá trình 75 năm Đảng bộ xã xây dựng và trưởng thành, bài học Kim Nỗ rút ra là luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh đi đôi với phát triển đảng viên, coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trên cả 4 phương diện: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong đó xác định "phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng, chỉnh đốn đảng là nhiệm vụ then chốt, "công tác cán bộ là then chốt của then chốt".

Sức mạnh của Đảng bộ không phải chỉ ở số đông của tổ chức đảng và đảng viên mà mấu chốt là ở kỷ luật, kỷ cương trong đảng, ở chất lượng, sự tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu.

Bí thư Đảng ủy Lê Khả Bắc nói: "Tiếp nối truyền thống và tiếp tục làm rạng danh quê hương. Nhiệm vụ trong thời gian tới còn nhiều khó khăn, khi xã Kim Nỗ trở thành phường, thôn thành tổ dân phố, huyện thành quận. Song, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Kim Nỗ phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, xây dựng làng xã Kim Nỗ thành phường giàu về kinh tế, đẹp về văn hoá, xứng đáng là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử và cách mạng".

Lưu Đoàn
Ý kiến của bạn
Tháng 2/2024, sản lượng ô tô lắp ráp trong nước giảm mạnh Tháng 2/2024, sản lượng ô tô lắp ráp trong nước giảm mạnh

Theo Tổng cục Thống kê, thị trường ô tô Việt Nam tháng 2/2024, ghi nhận mức giảm, với tổng lượng xe mới được bổ sung chỉ đạt 15.900 chiếc, giảm gần 26,4% so với tháng 1 (21.600 chiếc). So với cùng kỳ tháng 2/2023, lượng ô tô sản xuất trong nước giảm mạnh 32% (23.400 xe).