Xã Yên Sơn: Hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Địa phương
10:14 AM 11/01/2023

Là xã còn nhiều khó khăn của huyện Lục Nam, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Yên Sơn cơ bản đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và chờ Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Xác định việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là điều kiện quan trọng để tạo nền móng vững chắc cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của xã, thời gian qua, cấp ủy chính quyền xã Yên Sơn luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao nhận thức hơn nữa vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi". Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cũng đã được  cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Yên Sơn quan tâm chỉ đạo thực hiện. Từ đó, góp phần tạo sự thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Xã Yên Sơn (Lục Nam): Nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Trụ sở UBND xã Yên Sơn, huyện Lục Nam được xây dựng khang trang

Ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy xã Yên Sơn đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/ĐU về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Yên Sơn; Nghị quyết số 31-NQ/ĐU về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Yên Sơn năm 2022, đồng thời phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Bí thư Đảng ủy xã Yên Sơn Vũ Văn Sơn cho biết, trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ và 19 tiêu chí nông thôn mới, Đảng ủy, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Yên Sơn đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ, nhân viên trong toàn xã về nội dung, lộ trình thực hiện cùng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của Nhân dân. Nhờ vậy, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và chờ Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên, nhân dân tích cực hưởng ứng, thi đua, đăng ký các phần việc cụ thể; thành lập các mô hình tự quản về môi trường, trồng thêm những cây xanh, các tuyến đường hoa; cải tạo khuôn viên công cộng, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp… 

Đặc biệt, trong quá trình triển khai, cán bộ, đội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân luôn tích cực hưởng ứng, nhất là việc xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn như "điện, đường, trường, trạm", phong trào giải phóng hành lang giao thông, xóa bỏ vườn tạp, phát triển sản xuất, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu được thực hiện mạnh mẽ, có chiều sâu.

Kết quả, về Quy hoạch: Quy hoạch của xã được UBND huyện Lục Nam phê duyệt theo Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2013 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Yên Sơn giai đoạn đến 2025. Hiện nay, xã đã ban hành quy chế quản lý quy hoạch, việc cắm mốc quy hoạch ngoài thực địa và công khai bản đồ quy hoạch tại UBND xã và nhà văn hóa các thôn đang được triển khai thực hiện.

Xã Yên Sơn (Lục Nam): Nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Bộ mặt làng quê xã Yên Sơn ngày càng đổi mới, các tuyến đường giao thông nông thôn được đầu tư kiên cố, sạch đẹp

Vấn đề giao thông được giữ vững. Trong đó, tỷ lệ km đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện đã thực hiện được 10,2/10,2km, đạt 100%; tỷ lệ km đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện là 19/22km đạt chuẩn; tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện thực hiện được 16,1/25,5km đạt chuẩn; đã thực hiện được 20/20km đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện.

Công tác thủy lợi đạt được kết quả khả quan. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước đã thực hiện được 510/550 ha; 12/22km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa; công tác phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ được triển khai đảm bảo theo yêu cầu.

Hệ thống điện trên địa bàn xã Yên Sơn đã đạt chuẩn, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 99%.

Hiện nay trên địa bàn xã Yên Sơn đã có nhà văn hóa xây dựng năm 2020 với Diện tích 650m², hơn 300 chỗ ngồi; có khu thể thao đạt chuẩn theo quy định; có điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em; tỷ lệ thôn hoặc liên thôn có nhà văn hóa thôn phục vụ cộng đồng hiện đã đạt 9/13 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn; tỷ lệ thôn hoặc liên thôn có khu thể thao thôn phục vụ cộng đồng hiện đã đạt 8/13 khu thể thao thôn đạt chuẩn.

Nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã Yên Sơn được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho bà con.

Xã Yên Sơn hiện có một điểm phục vụ bưu chính để nhận, phát thư cho các tổ chức, cá nhân; dịch vụ viễn thông, internet đến các thôn đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn; 100% số thôn trong xã có hệ thống loa kết nối với đài truyền thanh xã hoạt động đảm bảo thông tin đến người dân; xã có 17 máy tính/17 bộ phận có kết nối mạng LAN, sử dụng hệ thống thư công vụ, gửi nhận văn bản qua mạng internet và sử dụng phần mềm một cửa điện tử.

Đối với tiêu chí về nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo và lao động có việc làm trên địa bàn xã đều đạt chuẩn theo quy định, hiện nay trên địa bàn xã không có nhà tạm, dột nát; năm 2022 thu nhập bình quân đầu người của xã Yên Sơn đạt 45 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến nay đạt 3,4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn xã đạt 75%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ toàn xã đạt 20%.

Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn xã có 12/13 thôn làng đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch. Công tác phổ cập giáo dục mầm bon cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ  đã hoàn thành; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Bên cạnh đó, về lĩnh vực y tế cũng được xã đặc biệt quan tâm, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt 99,8%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi chỉ còn 12%, ngoài ra xã cũng đã đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2 năm 2017.

Xã Yên Sơn (Lục Nam): Nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới - Ảnh 5.

Mô hình chăn vịt sạch tại thôn Chiến thắng, xã Yên Sơn

Về hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật, toàn xã có 19/21 cán bộ, công chức xã đạt chuẩn. Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội đều được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; xã đạt chuẩn 100% người dân được tiếp cận pháp luật. Công tác duy trì, đảm bảo bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chấm xâm hại trẻ em…được xã đặc biệt quan tâm.

Tình hình quốc phòng - an ninh được giữ vững, trên địa bàn xã không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật, các tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm so với năm trước. Hiện nay, xã Yên Sơn có 03 tiểu đội dân quân cơ động với số lượng 27 người và 13 tổ dân quân tại chỗ với số lượng 39 người trên tất cả các thôn, 1 khẩu đội cối 60 tham gia xây dựng lực lượng dân quân "vững mạnh, rộng khắp" và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng trên địa bàn.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền xã Yên Sơn và sự ủng hộ của nhân dân, năm qua xã Yên Sơn vinh dự được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhân dân và cán bộ xã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, đây chính là động lực để thời gian tới xã Yên Sơn tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2023.

Với những kết quả đã đạt được, thời gian tới Ban Chỉ đạo xã sẽ cố gắng và tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, của huyện theo các chương trình chính sách, cơ chế cho xã xây dựng nông thôn mới; đồng thời tăng cường các nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân để củng cố và nâng chất lượng các tiêu chí đã đạt được. 

Tin rằng, với những giải pháp vững chắc cùng với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của Nhân dân, thời gian tới xã Yên Sơn sẽ đạt được các tiêu chí còn lại, phấn đấu về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra.

Vy Linh - Tri Thức
Ý kiến của bạn