Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý vấn đề này khi phát biểu tại hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức sáng 16/6.
Xây dựng đội ngũ người làm báo tư tưởng vững vàng, chuyên sâu nghiệp vụ - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý vấn đề này khi phát biểu tại hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức sáng 16/6.

Báo cáo về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản 6 tháng đầu năm 2021, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) Trần Thanh Lâm cho biết 6 tháng đầu năm 2021, công tác báo chí, xuất bản tiếp tục phát huy được vai trò tuyên truyền, giáo dục, định hướng dư luận xã hội, tích cực triển khai nhiệm vụ chính trị được giao.

Xây dựng đội ngũ người làm báo tư tưởng vững vàng, chuyên sâu nghiệp vụ - Ảnh 2.

Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) Trần Thanh Lâm

Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí tiếp tục đổi mới, bám sát thực tiễn; thực hiện nghiêm nguyên tắc thống nhất một đầu mối trong chỉ đạo, định hướng thông tin, bảo đảm việc chỉ đạo, cung cấp thông tin thống nhất, kịp thời và thuyết phục, nhất là những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp.

Cơ quan chức năng chủ động ban hành các văn bản kế hoạch hướng dẫn thông tin, tuyên truyền về các vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong cung cấp thông tin cho báo chí; đẩy mạnh áp dụng công nghệ để đo kiểm, đánh giá, nhận định về xu thế thông tin, từ đó phân tích, đánh giá để có các biện pháp, giải pháp chỉ đạo, quản lý kịp thời, bám sát và phù hợp với tình hình thực tiễn…

Công tác chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí tiếp tục được tăng cường, nhất là đối với những sai phạm liên quan đến thực hiện tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật, thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc.

Cơ quan chỉ đạo, quản lý xuất bản đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ phục vụ các sự kiện chính trị, kỷ niệm lớn của đất nước và các hoạt động phát triển ngành . Đồng thời, các cơ quan chỉ đạo, quản lý đã chỉ đạo các nhà xuất bản tập trung xuất bản một số loại sách đấu tranh chống lại các quan điểm, luận điệu thù địch sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia…

Sáu tháng đầu năm 2021, các cơ quan báo chí đã thông tin, tuyên truyền kịp thời các sự kiện quan trọng của đất nước như: Đại hội lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Xây dựng đội ngũ người làm báo tư tưởng vững vàng, chuyên sâu nghiệp vụ - Ảnh 3.

Sáu tháng đầu năm 2021, các cơ quan báo chí đã thông tin, tuyên truyền kịp thời các sự kiện quan trọng của đất nước như: Đại hội lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nhiều nhà xuất bản chủ động khắc phục khó khăn, đa dạng hóa đề tài và xuất bản được nhiều đầu sách có giá trị về lý luận, văn hóa, lịch sử... đáp ứng như cầu đa dạng của bạn đọc. Chất lượng sách được cải thiện một bước, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Nhiều nhà xuất bản đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xuất bản; kích hoạt và thúc đẩy mạnh việc bán hàng trực tuyến với hình thức kinh doanh mới như: mua bán sách qua mạng internet, xuất bản sách truyền thống kèm các sản phẩm sách điện tử...

Về thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo đánh giá các cơ quan báo chí có giảm về số lượng, quản lý việc thực hiện theo tôn chỉ pháp luật có tiến bộ… Tuy nhiên, việc xử lý tình trạng "báo hóa" tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, chấn chỉnh tình trạng xa rời tôn chỉ mục đích chưa đạt hiệu quả thực chất nên vẫn còn gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Nhấn mạnh tính cần thiết thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, ông Hoàng Vĩnh Bảo cho rằng cơ quan chủ quản báo chí phải nắm chắc, hiểu rõ về các cơ quan báo chí thuộc cơ quan chủ quản; mạnh dạn rà soát, sắp xếp lại cho hợp lý.

Xây dựng đội ngũ người làm báo tư tưởng vững vàng, chuyên sâu nghiệp vụ - Ảnh 4.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, một số ý kiến đề xuất trong thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp với Hội Nhà báo, Hội Xuất bản và cơ quan chủ quản nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản; tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ, có hiệu quả Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; tổng kết Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, xuất bản tiếp tục tuân thủ, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật liên quan; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu về mọi hoạt động của cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, nhất là việc kiểm soát chặt chẽ nội dung thông tin, hoạt động liên kết; chủ động, sáng tạo trong các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí, xuất bản; thực hiện từng bước chuyển đổi số, phát triển loại hình báo chí đa phương tiện, đa nền tảng; xuất bản điện tử, xuất bản số.

Các cơ quan báo chí, xuất bản cũng cần tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả hơn nữa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước; chủ động tăng cường các tuyến tin, bài liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội…

Xây dựng đội ngũ người làm báo tư tưởng vững vàng, chuyên sâu nghiệp vụ - Ảnh 5.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá 6 tháng đầu năm 2021 với nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các cơ quan quản lý đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiệm vụ, tích cực khắc phục khó khăn, hạn chế của báo chí.

Các cơ quan báo chí, xuất bản cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc văn kiện và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng nền báo chí cách mạng, hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, hiệu quả, phục vụ nhân dân. Muốn làm được điều này, cần phát huy vai trò tổng hợp của các cơ quan lãnh đạo đến cơ quan quản lý báo chí, cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí và từng phóng viên, biên tập viên của mỗi tờ báo.

Điểm lại những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước từ đầu năm tới nay, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng qua báo chí, tính thuyết phục, định hướng thông tin, sự thống nhất ý chí cao trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân được nâng lên; những vấn đề cấp bách, nổi cộm, được dư luận quan tâm được giải quyết kịp thời…

Về nhiệm vụ trọng tâm thới gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh các cơ quan báo chí, xuất bản cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc văn kiện và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng nền báo chí cách mạng, hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, hiệu quả, phục vụ nhân dân. Muốn làm được điều này, cần phát huy vai trò tổng hợp của các cơ quan lãnh đạo đến cơ quan quản lý báo chí, cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí và từng phóng viên, biên tập viên của mỗi tờ báo.

Nhấn mạnh tính cần thiết thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, ông Hoàng Vĩnh Bảo cho rằng cơ quan chủ quản báo chí phải nắm chắc, hiểu rõ về các cơ quan báo chí thuộc cơ quan chủ quản; mạnh dạn rà soát, sắp xếp lại cho hợp lý.

Trong thông tin tuyên truyền, cần chú trọng đổi mới hình thức thông tin trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc, giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Chú ý tập trung đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí, xuất bản, đây là công việc cần được thực hiện thường xuyên, liên tục để có thế hệ cán bộ phóng viên tinh thông nghiệp vụ, có tính nhân văn, sâu sát, gắn bó cơ sở, tạo ra những sản phẩm thông tin mang hơn thở cuộc sống.

Bên cạnh đó, cần chú trọng tới hiện đại hóa báo chí trong bối cảnh hiện tại; chuẩn bị tốt những hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam vào năm 2025.

Xây dựng đội ngũ người làm báo tư tưởng vững vàng, chuyên sâu nghiệp vụ - Ảnh 8.

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021), Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các cơ quan báo chí, xuất bản và mong muốn các cơ quan báo chí, xuất bản tiếp tục đổi mới trong công tác thông tin, tuyên truyền, hướng về cơ sở, đồng thời xây dựng đội ngũ những người làm báo vững vàng về tư tưởng, chuyên sâu về nghiệp vụ.

Xây dựng đội ngũ người làm báo tư tưởng vững vàng, chuyên sâu nghiệp vụ - Ảnh 9.