Xây dựng lộ trình tăng thuế với thuốc lá, bia, rượu

Đầu tư và Tiếp thị
10:24 AM 25/04/2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Đối với thuế giá trị gia tăng (VAT), mục tiêu tiến tới cơ bản áp dụng một mức thuế suất.

Theo đó, đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, Chiến lược sẽ xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng thuế đối với các mặt hàng thuốc lá, bia, rượu để hạn chế sản xuất, tiêu dùng và thực hiện các cam kết quốc tế.

Đồng thời, rà soát điều chỉnh mức thuế tiêu thụ đặc biệt một số mặt hàng để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; nghiên cứu áp dụng kết hợp giữa thuế suất theo tỷ lệ và mức thuế tuyệt đối đối với một số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Xây dựng lộ trình tăng thuế với thuốc lá, bia, rượu nhằm hạn chế sản xuất, thực hiện các cam kết quốc tế - Ảnh 1.

Điều chỉnh tăng thuế đối với các mặt hàng thuốc lá, bia, rượu để thực hiện các cam kết quốc tế. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, tiếp tục thu gọn số lượng mức thuế suất để đơn giản biểu thuế nhập khẩu, phấn đấu đến năm 2025 số lượng mức thuế suất thuế nhập khẩu giảm từ 32 mức hiện nay xuống còn khoảng 25 mức vào năm 2025 và 20 mức vào năm 2030.

Tiến hành nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để thúc đẩy xuất khẩu, khuyến khích gia tăng giá trị nội địa, hạn chế xuất khẩu tài nguyên, khoáng sản thô.; có chính sách ưu đãi phù hợp để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực ưu tiên.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, theo Chiến lược, nội dung sẽ là rà soát để sửa đổi hoặc bãi bỏ ưu đãi miễn, giảm thuế không còn phù hợp; hạn chế việc lồng ghép chính sách xã hội với chính sách miễn, giảm thuế, đảm bảo tính trung lập của thuế để áp dụng ổn định trong trung và dài hạn; thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ…

Đối với thuế thu nhập cá nhân là rà soát bổ sung đối tượng chịu thuế; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng điều chỉnh số lượng và các mức thuế suất phù hợp với thu nhập chịu thuế phù hợp với bản chất của từng loại thu nhập.

Đối với các loại thuế liên quan đến tài sản (bao gồm cả thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp), Chính phủ đồng ý tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025.

Quang Lộc