Xây dựng Vân Đồn trở thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực

Địa phương
09:39 AM 03/03/2024

Đến năm 2024, Vân Đồn (Quảng Ninh) sẽ trở thành Khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển đảo cao cấp.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 588/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Chương trình phát triển đô thị Vân Đồn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040”.

Theo Chương trình phát triển, Vân Đồn sẽ trở thành Khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp. Đồng thời, phát triển Vân Đồn thành đô thị đồng bộ về hạ tầng, xanh và bền vững...

Đến năm 2025, Vân Đồn sẽ phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại III và đến năm 2030 đạt các tiêu chí đô thị loại II. Thực hiện các tiêu chuẩn, chỉ tiêu phát triển đô thị đến năm 2030 phù hợp quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Đồn và các quy hoạch, dự án ngành liên quan để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Xây dựng Vân Đồn trở thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực- Ảnh 1.

Huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Internet

Theo Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 được phê duyệt theo Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 17/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Khu kinh tế Vân Đồn được chia không gian phát triển thành 2 vùng.

Đối với đảo Cái Bầu sẽ phát triển tập trung các khu chức năng chính của đô thị và khu kinh tế. Đảo Cái Bầu được phân chia thành các vùng phía Đông, (khu vực Cái Rồng), vùng phía Tây (khu vực sân bay Vân Đồn) và vùng phía Bắc (cảng Mũi Chùa - Vạn Hoa).

Đối với quần đảo Vân Hải, sẽ phát triển dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, gắn với bảo tồn cảnh quan sinh thái, đa dạng sinh học tại khu vực. Giới hạn phát triển dân cư tại một số đảo hiện có (Cảnh Cước, Trà Bản, Ngọc Vừng, Cống Đông - Cống Tây).

Về lộ trình phát triển khu vực phát triển đô thị chia ra làm 3 giai đoạn với kế hoạch hành động cụ thể.

Giai đoạn từ nay đến năm 2025, xây dựng và cải tạo chỉnh trang khu đô thị hiện hữu, xây dựng các dự án du lịch, khu đô thị mới, khu dân cư, tái định cư. Bên cạnh đó, tập trung đầu tư kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị khu vực thị trấn Cái Rồng và các xã Đông Xá, Hạ Long phấn đấu hoàn thành tiêu chuẩn thành lập phường. Huy động các nguồn lực đầu tư các dự án hạ tầng khung để tạo động lực phát triển đô thị, nâng cao chất lượng đô thị, hướng đến hoàn thiện tiêu chuẩn đô thị loại III đến năm 2025.

Giai đoạn đến năm 2026 - 2030, hoàn thiện chất lượng hạ tầng đô thị, mở rộng khu vực nội thị giai đoạn trước, hướng đến thành lập các phường Đoàn Kết, Quan Lạn, Minh Châu. Đầu tư xây dựng thành phố Vân Đồn loại II, đạt tiêu chuẩn chất lượng hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị loại I đến năm 2030.

Giai đoạn 2031 - 2040, đầu tư nâng cấp chất lượng hạ tầng, mở rộng xây dựng các khu đô thị mới, khu thương mại, dịch vụ, kết nối hệ thống hạ tầng xã Đoàn Kết qua các xã Đài Xuyên, Vạn Yên. Hoàn thiện chất lượng hạ tầng kinh tế, xã hội, hạ tầng kỹ thuật các xã đảo.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND huyện Vân Đồn chủ trì triển khai công bố Chương trình phát triển đô huyện Vân Đồn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040 lưu trữ hồ sơ theo quy định; tổ chức lập kế hoạch, triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án phát triển đô thị có trong danh mục định hướng phát triển trên địa bàn huyện; tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

Huyền My (t/h)
Ý kiến của bạn