Xếp hạng tín nhiệm là 1 “cấu phần” trong quá trình phát triển TTTC

Đầu tư và Tiếp thị
07:30 AM 25/10/2022

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/10/2022, VN-Index giảm 33,67 điểm (3,3%) về 986,15 điểm, HNX-Index giảm 7,91 điểm (3,64%) xuống còn 209,5 điểm, UPCoM-Index giảm 2,12 điểm (2,7%) về 76,45 điểm.

Khối lượng giao dịch của VN-Index đạt hơn 654 triệu đơn vị, với giá trị 12 ngàn tỷ đồng. HNX-Index ghi nhận khối lượng giao dịch đạt 77.4 triệu đơn vị, với giá trị 1.1 ngàn tỷ đồng.

Xếp hạng tín nhiệm (XHTN) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thị trường tài chính, thị trường trái phiếu phát triển thông qua việc minh bạch thông tin của tổ chức phát hành.

Đây là 1 yếu tố không thể thiếu trong quá trình phát triển thị trường tài chính, thị trường trái phiếu của các nước. Tại Việt Nam, khung khổ pháp lý để các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm hoạt động, cung cấp dịch vụ cho thị trường đã được ban hành từ năm 2014. Thời gian gần đây, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm nhận được sự quan tâm rộng rãi hơn của cộng đồng các nhà đầu tư do sự phát triển nhanh của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đòi hỏi phải có một tổ chức trung gian cung cấp thông tin về sức khỏe của tổ chức phát hành cho thị trường.

Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp là gì?

Xếp hạng tín nhiệm (xếp hạng tín dụng) là việc dự đoán khả năng trả nợ, đánh giá rủi ro tín dụng cũng như đưa ra những dự báo về khả năng vỡ nợ của đối tượng đi vay thông qua một hệ thống được xếp hạng sẵn. Định nghĩa này không bó hẹp trong đối tượng là một cá nhân hay tổ chức cụ thể mà áp dụng đối với mọi tổ chức đang có nhu cầu mượn tiền bao gồm: cá nhân, doanh nghiệp, Nhà nước, Chính phủ. Chính quyền tỉnh,…. Tuy nhiên, việc xếp hạng tín dụng được tiến hành chặt chẽ hơn.

Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp thường được thực hiện bởi các cơ quan chuyên nghiệp. Các cơ quan này sẽ tiến hành xem xét các loại nợ của công ty và đánh giá ảnh hưởng. Ba ông lớn trong số này là Standard & Poor’s, Moody’s và Fitch.

photo-1666620976704

Vai trò của thị trường xếp hạng tín nhiệm

Hoạt động XHTN là việc đánh giá khả năng trả nợ của tổ chức phát hành hoặc đối với một trái phiếu hoặc một công cụ tài chính cụ thể. XHTN có thể áp dụng đối với bất kỳ tổ chức nào có kế hoạch phát hành trái phiếu để huy động vốn. Thông qua hoạt động xếp hạng của mình, tổ chức XHTN không những góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động cả về cung và cầu đầu tư trên thị trường trái phiếu, mà còn là động lực thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp và tổ chức phát hành trái phiếu cải thiện hiệu quả kinh doanh, cải thiện các chỉ số và tình hình tài chính, giúp nhà đầu tư nhận thức được tốt hơn khả năng tài chính, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp được XHTN cũng như những rủi ro có liên quan để có định hướng đầu tư.

Theo đó, đối với thị trường tài chính, thị trường trái phiếu nói chung, hoạt động XHTN sẽ giúp minh bạch thông tin, cung cấp các phân tích, đánh giá có chiều sâu về rủi ro của các chủ thể phát hành công cụ nợ, giảm thiểu sự rủi ro cho nhà đầu tư khi không tiếp cận được đầy đủ, kịp thời thông tin của tổ chức phát hành. Cùng với hoạt động kiểm toán độc lập, hoạt động XHTN sẽ là công cụ hữu hiệu giúp các hoạt động trên thị trường tài chính diễn ra minh bạch, công khai, thúc đẩy thị trường vốn phát triển bền vững hơn, góp phần khơi thông các dòng vốn quan trọng của nền kinh tế.

Đối với các doanh nghiệp được XHTN, hoạt động XHTN giúp chủ thể phát hành công cụ nợ có thể đa dạng hóa đối tượng nhà đầu tư, nâng cao hình ảnh, quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp với công chúng đầu tư, qua đó có mức giá huy động vốn hợp lý trên thị trường. Đồng thời, XHTN cũng thúc đẩy doanh nghiệp được XHTN tuân thủ các quy định pháp lý, tự nâng cao tính minh bạch cũng như cải thiện tình hình tài chính để đạt được mức tín nhiệm ngày càng cao hơn.

Đối với nhóm đối tượng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), kết quả XHTN sẽ giúp nhà đầu tư nhận thức tốt hơn về khả năng tài chính, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp được XHTN cũng như những rủi ro liên quan để có định hướng và ra quyết định đầu tư đúng đắn. Bên cạnh đó, hoạt động XHTN giúp các cơ quan quản lý nhà nước có thêm một kênh thông tin, chỉ báo, một kênh so sánh để nắm bắt được tình hình thị trường, từ đó có chính sách điều hành phù hợp đối với thị trường tài chính.

Sự có mặt của các tổ chức XHTN tại Việt Nam có đóng góp quan trọng và giúp tạo dựng thói quen cho nhà đầu tư trong việc sử dụng kênh thông tin, chuyên nghiệp, hỗ trợ quá trình phân tích, đánh giá rủi ro khi đầu tư, góp phần hình thành văn hóa XHTN tại Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả XHTN là thông tin mang tính tham khảo, tổ chức xếp hạng không bảo đảm khả năng trả nợ của doanh nghiệp phát hành.

Hoạt động XHTN tại Việt Nam thời gian qua

Để thiết lập doanh nghiệp XHTN, ở các nước đều trải qua các giai đoạn (i) ban hành khuôn khổ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm (ii) thí điểm thành lập một số doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm trong nước (iii) quy định bắt buộc các doanh nghiệp khi huy động vốn trên thị trường trái phiếu phải được xếp hạng tín nhiệm.

Tại Việt Nam, để có khung khổ pháp lý cho hoạt động của tổ chức XHTN, năm 2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động XHTN; đồng thời Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 507/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch phát triển dịch vụ XHTN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho tối đa 05 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ XHTN).

Sau khi Nghị định số 88/2014/NĐ-CP được ban hành, Bộ Tài chính đã cấp phép cho 02 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ XHTN trong nước. Tuy nhiên, hoạt động của 02 doanh nghiệp này còn tương đối hạn chế, số lượng hợp đồng cung cấp dịch vụ còn ít, năng lực hoạt động của các doanh nghiệp này mới đang trong giai đoạn đầu của sự phát triển.

Để thúc đẩy hoạt động của thị trường XHTN tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã phối hợp với một số tổ chức XHTN có uy tín (Moody’s, Fitch, S&P) tổ chức các hoạt động phổ biến, đào tạo thị trường về hoạt động XHTN.

Theo đó, các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm có sự tham gia của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế, có kinh nghiệm, có mô hình phân tích đã được kiểm chứng, kết hợp với các nhà đầu tư trong nước am hiểu thị trường tài chính Việt Nam sẽ giúp hình thành các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm có chất lượng, cung cấp được dịch vụ tốt cho thị trường.

Định hướng phát triển XHTN tại Việt Nam

Về chính sách, Bộ Tài chính sẽ rà soát, đánh giá mức độ phát triển của thị trường để kiến nghị cấp có thẩm quyền mở rộng về phạm vi bắt buộc phải có XHTN đối với TPDN phát hành ra công chúng và phát hành riêng lẻ. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cơ chế khuyến khích các định chế trên thị trường tài chính có các chính sách đầu tư căn cứ vào kết quả XHTN.

Khuyến khích các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế cung cấp dịch vụ tại Việt Nam để nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút sự quan tâm của cộng đồng nhà đầu tư đối với dịch vụ xếp hạng tín nhiệm do đây là các tổ chức lớn, uy tín. Đồng thời làm việc với các nhà tài trợ quốc tế như ADB, World Bank để hỗ trợ nâng cao năng lực của tổ chức XHTN của Việt Nam.

Tăng cường tăng cường nhận thức của nhà đầu tư trong việc sử dụng kết quả xếp hạng tín nhiệm thông qua công tác giáo dục, tuyên truyền, tổ chức các buổi Hội nghị, hội thảo để chia sẻ, thông tin đến các nhà đầu tư về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm.

Quay trở lại với doanh nghiệp tại Việt Nam, trong thời gian tới, PGT Holdings (HNX: PGT) đang định hướng phát triển xếp hạng tín nhiệm. Đặc biệt một trong những vấn đề đó chính là ESG là thuật ngữ viết tắt (Environmental, Social and corporate Governance), chỉ nhóm các yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị công ty trong đánh giá doanh nghiệp.

photo-1666620979325

Gần nhất, một bài viết của doanh nghiệp PGT Holdings ( HNX: PGT) có nhắc tới tầm quan trọng của ESG đang dần trở thành một công cụ quan trọng để các tổ chức ra quyết định liệu có đầu tư vào một doanh nghiệp hay không.

photo-1666620980905

Tại PGT Holdings, phát triển bền vững được khắc sâu trong cốt lõi của công ty là tạo ra xã hội sáng tạo, bằng cách mua bán và sáp nhập, dịch vụ nhân sự, dịch vụ tài chính như một phần của mô hình kinh doanh với tính hợp lý kinh tế triệt để.

Bằng cách này, PGT sẽ đóng góp để đạt được 8 trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Dưới đây là những thành tích của công ty:

SDGs 1. Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi.

SDGs 4. Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

SDGs 5. Đạt được bình đẳng giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái.

SDGs 8. Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người.

SDGs 9. Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững, tăng cường đổi mới.

SDGs 10. Giảm bất bình đẳng trong xã hội.

SDGs 11. Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu; đảm bảo môi trường sống và làm việc an toàn; phân bổ hợp lý dân cư và lao động theo vùng.

SDGs 17. Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững.

PGT Holdings luôn tạo điều kiện cho các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thực hiện chương trình thực tập cho ngành Điều dưỡng, Công nghệ thông tin, các lĩnh vực doanh nghiệp cần như kế toán và kỹ sư điện.

photo-1666620982358

PGT Holdings luôn đưa ra thiện chí hỗ trợ, kết nối tỉnh Đồng Tháp với các đoàn khảo sát của Nhật Bản về nguồn nhân lực, năng lượng tái tạo, năng lượng điện, năng lượng tự nhiên. Đồng thời, PGT cũng sẽ giúp đỡ các doanh nghiệp của tỉnh thử nghiệm công nghệ kỹ thuật tiên tiến của Nhật Bản vào sản xuất kinh doanh, hỗ trợ xuất khẩu một số phụ phẩm sang Nhật Bản để phục vụ ngành chăn nuôi…

Nhờ xác định được chiến lược kinh doanh phù hợp trong từng giai đoạn, PGT Holdings đang là doanh nghiệp có tiềm lực "dài hơi" để đón nhận những cơ hội cũng như thách thức không ngừng trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Khép lại phiên giao dịch ngày 24/10/2022, mã PGT đóng cửa với mức giá 3,200 VNĐ.

Thông tin doanh nghiệp

PGT Holdings tiền thân là Công ty TNHH Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex được hình thành dựa trên vốn góp của các công ty thành viên thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) với số vốn điều lệ ban đầu là 31.8 tỷ đồng. Trải qua 2 lần tăng vốn, hiện vốn điều lệ của PGT ghi nhận hơn 92 tỷ đồng.

Năm 2016, PGT đã thành lập 2 công ty con là Công ty TNHH Một Thành Viên Vĩnh Đại Phát chuyên kinh doanh lĩnh vực cung ứng nguồn lao động và Công ty TNHH Vina Terrace Hotel chuyên lĩnh vực khách sạn và đầu tư.

Năm 2017-2018, PGT đã thành công mua phần vốn góp vào công ty tại Myanmar Công ty BMF Microfinance (BMF) chuyên về lĩnh vực tài chính.

Năm 2019-2020, PGT tập trung thúc đẩy phát triển các lĩnh vực kinh doanh trong hệ thống.

Trong năm 2021, Vĩnh Đại Phát đã hoàn tất thu mua công ty Hồng Xinh - Công ty chuyên về mảng chăm sóc và làm đẹp, mỹ phẩm./

Hãy theo dõi các kênh của PGT Holdings để cập nhật thông tin sớm nhất nhé:

Website: https://pgt-holdings.com/

Facebook: https://www.facebook.com/PGTHOLDINGS

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDSrWJL6hw7Ov_H168OIkLQ/featured


PV
Ý kiến của bạn
Thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột được Warner Bros. Discovery ca ngợi trên sóng toàn cầu Thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột được Warner Bros. Discovery ca ngợi trên sóng toàn cầu

Trong phim tài liệu "The Tao of Coffee – Cà Phê Đạo" do Warner Bros. Discovery sản xuất, phát sóng tại Việt Nam và trên toàn cầu cuối tháng 11/2023 vừa qua, thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột được ca ngợi là nơi sản sinh "hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới" và đang từng bước trở thành "Thành phố cà phê của thế giới" đúng với tiềm năng, vị thế của mình.