Xuất bổ sung hơn 58 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023-2024

Chính sách
03:15 PM 14/05/2024

Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao 5 cục Dự trữ nhà nước khu vực xuất cấp bổ sung hơn 58 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh các tỉnh Hà Giang là 4.005kg; Bắc Giang 11.865kg; Lâm Đồng 980kg; Cao Bằng 32.430kg; Quảng Trị 9.045kg.

Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 1078/QĐ-BTC về việc xuất bổ sung gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023-2024.

Bộ Tài chính giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp bổ sung (không thu tiền) 58.325kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho các tỉnh để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023-2024 theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Xuất bổ sung hơn 58 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023-2024- Ảnh 1.

Trước đó, Cục DTNN khu vực Bắc Thái đã xuất cấp 2.130 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024 tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Thời báo Tài chính Việt Nam

Cụ thể, Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn sẽ xuất cấp bổ sung hỗ trợ học sinh tỉnh Hà Giang là 4.005 kg; Cục DTNN khu vực Bắc Thái sẽ xuất cấp bổ sung hỗ trợ học sinh tỉnh Cao Bằng là 32.430 kg.

Cục DTNN khu vực Hà Bắc sẽ xuất cấp bổ sung hỗ trợ học sinh tỉnh Bắc Giang là 11.865 kg; Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên sẽ xuất cấp bổ sung hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Trị là 9.045 kg; Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ sẽ xuất cấp bổ sung hỗ trợ học sinh tỉnh Lâm Đồng là 980 kg.

Thời hạn hoàn thành giao nhận gạo xong trước ngày 25/5/2024.

Tổng cục DTNN yêu cầu 5 Cục DTNN khu vực có trách nhiệm: Báo cáo và đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận để kịp thời giao gạo cho học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ; đồng thời phối hợp triển khai thực hiện việc giao, nhận gạo dự trữ quốc gia theo đúng quy định.

Cục trưởng 5 cục DTNN khu vực có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp cho địa phương kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.

Trước đó, tại Quyết định số 1078/QĐ-BTC, Bộ Tài chính giao Tổng cục DTNN phối hợp với UBND các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Giang, Quảng Trị, Lâm Đồng khẩn trương tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố theo kế hoạch phân bổ của UBND các tỉnh.

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo việc tiếp nhận, phân bổ, sử dụng gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh đúng đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian của năm học; không để xảy ra thất thoát, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, phân phối, sử dụng gạo.

Bộ Tài chính cũng đề nghị lãnh đạo các tỉnh chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận gạo phối hợp với các cục DTNN khu vực giao gạo tổ chức vận chuyển gạo dự trữ quốc gia từ trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đến các trường học hoặc địa điểm thích hợp để cấp phát cho các đối tượng theo đúng quy định.

Các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ, số liệu báo cáo về xuất cấp cho học sinh trên địa bàn.

Huyền My (t/h)
Ý kiến của bạn