Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 11 tháng ước đạt 49,04 tỷ USD

Xuất nhập khẩu
07:07 PM 30/11/2022

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 11 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước khoảng 49,04 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính trên 20,73 tỷ USD, tăng 6,6%; lâm sản chính khoảng 15,59 tỷ USD, tăng 8,2%; thủy sản đạt 10,14 tỷ USD, tăng 27,0%; chăn nuôi 361,4 triệu USD, giảm 8,4%; đầu vào sản xuất trên 2,2 tỷ USD, tăng 38,1%.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 11 tháng ước đạt 49,04 tỷ USD - Ảnh 1.

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 11 tháng năm 2022 ước khoảng 49,04 tỷ USD. Ảnh minh họa.

Đến nay, có 8 sản phẩm/nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD (cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, cá tra, sản phẩm gỗ).

Nhiều mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ năm trước như: Cà phê trên 3,5 tỷ USD (tăng 31,5%); cao su trên 2,9 tỷ USD (tăng 3%); gạo trên 3,2 tỷ USD (tăng 6,9%); hồ tiêu 895 triệu USD (tăng 3,2%); sắn và sản phẩm sắn trên 1,2 tỷ USD (tăng 16,4%), cá tra 2,2 tỷ USD (tăng 61,9%), tôm 4,1 tỷ USD (tăng 14,6%), gỗ và sản phẩm gỗ 14,6 tỷ USD (tăng 9,0%)...

Về thị trường xuất khẩu, châu Á chiếm 44,7% thị phần; châu Mỹ 27,4%; châu Âu 11,3%; châu Đại Dương 1,7%; châu Phi 1,7%. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, đạt 12,3 tỷ USD (chiếm 25% thị phần).

Đứng thứ 2 là Trung Quốc khoảng 9,3 tỷ USD (chiếm 18,9% thị phần). Đứng thứ 3 là Nhật Bản với giá trị xuất khẩu đạt 3,9 tỷ USD (chiếm 7,9%). Tiếp theo là Hàn Quốc (đứng thứ 4) với giá trị xuất khẩu đạt 2,3 tỷ USD (chiếm 4,7%)...

Quang Lộc
Ý kiến của bạn