Yên Định: Đường lớn đã mở

Địa phương
09:48 AM 28/10/2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức; song được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo và hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 18,7%, vượt mục tiêu Đại hội (18,52%), đứng thứ 3 toàn tỉnh. Là huyện đầu tiên về đích nông thôn mới (NTM) của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ (năm 2015)…

Với những thành tựu quan trọng huyện Yên Định đạt được, PV Tạp chí Doanh nghiệp & Tiếp thị có cuộc trao đổi với ông Trịnh Xuân Thúy - Bí thư Huyện ủy về một số nội dung với giải pháp mang tính chiến lược, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ sinh thời hằng mong muốn.

PV: Để phấn đấu đến năm 2025, huyện Yên Định sớm trở thành huyện dẫn đầu của tỉnh, xin đồng chí cho biết những thành tích nổi bật và quan trọng trong nhiệm kỳ (2015-2020)?

Ông Trịnh Xuân Thuý: Nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức; song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; sự phối hợp của các ban, ngành cấp tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Định đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. 

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 18,7%, vượt mục tiêu Đại hội (18,52%), đứng thứ 3 toàn tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 47,85 triệu đồng, vượt mục tiêu Đại hội (42,56 triệu đồng), gấp 1,93 lần năm 2015. Xây dựng NTM đạt những thành tựu quan trọng; là huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ đạt chuẩn NTM (2015). Môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, huy động vốn đầu tư phát triển đạt kết quả tốt: 9.222 tỷ đồng, vượt 7,86% mục tiêu Đại hội. 

Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Hoạt động văn hóa xã hội chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn luôn đứng nhóm dẫn đầu của tỉnh; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt… Chúng tôi tin rằng, những thành tựu đó sẽ là tiền đề vững chắc để Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Định đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Yên Định: Đường lớn đã mở - Ảnh 1.

Ông Trịnh Xuân Thúy Bí thư Huyện ủy Yên Định.

PV: Để đạt được những thành tựu quan trọng trên, điều đó thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Vậy chương trình trọng tâm của huyện trong nhiệm kỳ 2020-2025 là gì?

Ông Trịnh Xuân Thúy: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 11 chỉ tiêu về kinh tế, trong đó phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 20,05% trở lên; thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 79 triệu đồng trở lên. Đây là một quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã xác định 3 chương trình trọng tâm, cụ thể là: Chương trình phát triển nông nghiệp, gắn với xây dựng NTM. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Tích cực huy động tổng hợp các nguồn lực phục vụ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Theo đó, huyện tiếp tục quan tâm đến Chương trình phát triển CN, TTCN, gắn với phát triển đô thị: Huyện sẽ tập trung phát triển các cụm CN, TTCN, xây dựng làng nghề ở nông thôn. Chú trọng chất lượng phát triển, ưu tiên các ngành CN có công nghệ hiện đại, ít ô nhiễm, tiết kiệm năng lượng, các ngành CN phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

Chương trình đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Thu hút, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, lao động phù hợp với thực tiễn của huyện. Đồng thời, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện dẫn đầu toàn tỉnh, với các giải pháp quan trọng, đột phá để thực hiện từng chỉ tiêu, cụ thể:

Một là, lập và thực hiện có hiệu quả quy hoạch xây dựng vùng huyện; rà soát, bổ sung, xây dựng các quy hoạch chi tiết phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Hai là, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.

Ba là, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Bốn là, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quan tâm đào tạo nghề cho người lao động; thực hiện tốt an sinh xã hội…

Phấn đấu đến năm 2023 huyện Yên Định đạt NTM nâng cao, năm 2025 trở thành huyện dẫn đầu của tỉnh.

PV: Với khát vọng thịnh vượng, việc đưa quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Định vào quy hoạch chung của tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 để gắn kết với chiến lược phát triển chung của tỉnh, huyện Yên Định đang và sẽ làm gì để tạo đà cho chiến lược phát triến kinh tế - xã hội?

Ông Trịnh Xuân Thúy: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ đã xác định mục tiêu: Tổ chức thực hiện lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác nhằm bảo đảm sự phát triển ổn định, hài hòa và cân đối, phân bổ hợp lý, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn toàn huyện.

Thực hiện kế hoạch đưa quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Định vào quy hoạch chung của tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để gắn kết với chiến lược phát triển chung của tỉnh là ý tưởng rất hay của lãnh đạo tỉnh. Vì thế, Yên Định đã và đang triển khai thực hiện lộ trình đó một cách bài bản: Lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2045, Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; đồng thời điều chỉnh, xây dựng các quy hoạch thị trấn, đô thị, quy hoạch chi tiết tại các khu đô thị Quán Lào, thị trấn Thống Nhất, Kiểu, Quý Lộc, Yên Lâm,… Xây dựng Chương trình phát triển đô thị Quán Lào đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trước năm 2025; xây dựng các cụm công nghiệp và khu đô thị dịch vụ thương mại dọc các tuyến đường giao thông chính trong huyện, tạo các tuyến kết nối huyện với các vùng động lực kinh tế trong và ngoài tỉnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp. Huy động mọi nguồn lực để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế và đầu tư kết cấu hạ tầng. Phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao và sản phẩm nông nghiệp sạch; phấn đấu đến năm 2030, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn thử thách với phong cách làm việc khoa học, dân chủ, trọng dân, bám sát thực tiễn cơ sở, nói đi đôi với làm, xử lý những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Nhận thức sâu sắc vấn đề này, Đảng bộ huyện Yên Định luôn xác định đây cũng chính là mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025. Giải pháp căn cơ nhất là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Bởi "Dễ trăm lần không dân cũng chịu; khó vạn lần dân liệu cũng xong". Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng một khi đã được dân tin, dân ủng hộ thì làm việc gì cũng thành công. Lòng dân chính là chìa khóa "vạn năng" giải quyết mọi vấn đề, lòng dân là sức mạnh vô tận, là yếu tố quyết định đến sự thành bại của Nghị quyết.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, với tiềm năng, lợi thế của huyện anh hùng "đường lớn đã mở", với khát vọng thịnh vượng, Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Định quyết tâm đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra.

Triều Nguyệt - Yến Hoàng
Ý kiến của bạn
Đấu thầu mua 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia trong năm 2024 Đấu thầu mua 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia trong năm 2024

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 196 gói thầu, mua tổng số 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia (DTQG) năm 2024 tại các cục DTNN khu vực.