Đề xuất cơ chế trị doanh nghiệp “xù” hợp đồng cung cấp gạo dự trữ quốc gia

Doanh nghiệp - Doanh nhân
07:46 PM 24/07/2020

Nâng tỷ lệ đảm bảo dự thầu lên 5% và cấm tham gia đấu thầu đến 3 năm đối với những doanh nghiệp “xù” hợp đồng cung cấp gạo cho dự trữ quốc gia.


Trong những tháng đầu năm việc điều hành xuất khẩu gạo gặp nhiều khó khăn do doanh nghiệp xù hợp đồng cung cấp gạo cho dự trữ quốc gia.

Đó là đề xuất của Bộ Tài chính với Thủ tướng Chính phủ về biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia (DTQG) nhằm bảo đảm thực hiện hợp đồng đối với các gói thầu mua sắm sử dụng vốn nhà nước.

Bộ Tài chính cho biết, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thị trường lúa gạo đầu năm 2020 đã có biến động mạnh về giá dẫn đến các doanh nghiệp trúng thầu không ký hợp đồng cung cấp gạo dự trữ. Một trong những nguyên nhân mà doanh nghiệp “xù” hợp đồng là do quy định mức trần bảo đảm dự thầu chỉ (3%) và bảo đảm thực hiện hợp đồng (10%)-một tỷ lệ quá thấp, không đủ để ràng buộc nhà thầu trúng thầu cung cấp hàng cho DTQG khi mà giá gạo trên thị trường tăng cao, hấp dẫn.

Trên cơ sở đó Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ kiến nghị Quốc hội khi sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu thì nâng mức trần bảo đảm dự thầu từ 3% lên 4 - 5% giá trị gói thầu đối với gói thầu thông thường. Đối với gói thầu quy mô nhỏ, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ sửa Nghị định số 63/2014/NĐ-CP là nâng mức trần bảo đảm dự thầu từ 1,5% lên 2 - 3% giá gói thầu và bảo đảm thực hiện hợp đồng từ 3% lên 5% giá trị gói thầu.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính còn đề xuất hình thức phạt bổ sung bằng biện pháp cấm tham gia đấu thầu đối với doanh nghiệp có hành vi không cung cấp hàng cho DTQG khi trúng thầu.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất cấm tham gia hoạt động đấu thầu cung cấp hàng DTQG từ 1 - 3 năm đối với hành vi không ký kết hợp đồng cung cấp hàng DTQG khi có quyết định trúng thầu, không thực hiện hoặc thực hiện một phần hợp đồng cung cấp hàng DTQG. Theo Bộ Tài chính, việc bổ sung biện pháp cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các hành vi này cũng sẽ giúp sàn lọc những doanh nghiệp không đủ năng lực về tài chính, kỹ thuật và không đủ trách nhiệm tham gia vào các gói thầu cung cấp hàng DTQG; đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có uy tín, có khả năng cung cấp hàng DTQG kể cả trong trường hợp thị trường biến động mạnh.

Ninh Thới
Ý kiến của bạn
Bình luận
Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.