Hà Nội thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024

Chính sách
08:38 AM 03/07/2024

Tại kỳ họp thứ 17 được tổ chức ngày 2/7, HĐND TP Hà Nội đã xem xét, thông qua Nghị quyết về mức hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024.

Với 100% đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội chính thức thông qua mức hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024. Đây sẽ là yếu tố then chốt để tính tiền sử dụng đất.

Đây sẽ là căn cứ để tính tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

Ngoài ra, hệ số còn được áp dụng để tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn Hà Nội.

Các hệ số được điều chỉnh trong Nghị quyết lần này gồm có:

1. Hệ số điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ. Số liệu cụ thể được nêu dưới bảng sau đây:

https://media.baodautu.vn/Images/thanhvu/2024/07/02/dat-17198928782561430565850%20(1).jpg

Hệ số điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ.

2. Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. Thông tin chi tiết dưới bảng sau:

https://media.baodautu.vn/Images/thanhvu/2024/07/02/f-1719892920007360496705%20(1).jpg

Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

3. Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản là: 1,0.

4. Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp (trong đó bao gồm cả đất vườn, ao liền kề đất ở) làm cơ sở xác định chênh lệch giữa giá thu tiền sử dụng đất theo mục đích mới và giá thu tiền sử dụng đất nông nghiệp: K = 1,0.

Quang Dũng
Ý kiến của bạn
Bình luận
Tín dụng tập trung vào các động lực tăng trưởng kinh tế Tín dụng tập trung vào các động lực tăng trưởng kinh tế

Phát biểu tại họp báo Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, sáng ngày 23/7, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú, nhấn mạnh giải pháp đẩy mạnh các chương trình, chính sách tín dụng đặc thù.