Dịch cúm Tây Ban Nha 1918: Điều gì xảy ra khi học sinh đến trường?

Dịch cúm Tây Ban Nha 1918: Điều gì xảy ra khi học sinh đến trường?

Theo các nhà sử học, trong đại dịch cúm năm 1918, mặc dù đại đa số các thành phố đã đóng cửa trường học, nhưng có 3 thành phố vẫn quyết định mở cửa: New York, Chicago và New Haven. Đó vẫn là quyết định gây nhiều tranh cãi cho đến nay.